TR | ENG | DE | FR| ESP

Üyeliklerimiz

IASS


http://www.iass-structures.org
Dr. Meltem Şahin ve Dr. Fevzi Dansık, IAAS (International Association for Shell and Spatial Structure) üyesidir.

İMO


http://www.imo.org.tr/
Dr. Meltem Şahin ve Dr. Fevzi Dansık, IMO (İnşaat Mühendisleri Odası) üyesidir.

TENSINET


http://www.tensinet.com/content/view/28/81/
FabricArt, TENSINET (Tensinet is an association or platform for all parties interested in membrane structures) ortağıdır..